Maatschapppelijk verantwoord ondernemen

Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwwereld nog iets is wat in ontwikkeling is, past GeelRonitz
past dit al geruime tijd toe en voert dit door in de gehele organisatie. Er is veel aandacht voor de medewerkers en staan bij
opdrachtgevers te boek als een sociaal bedrijf.

Er wordt gestreefd naar een optimale werkomgeving voor de medewerkers, waarbij een informele cultuur wordt gekoppeld
aan de vereiste zakelijkheid. Daarnaast zijn veilige en gezonde arbeidsomstandigheden prioriteit, met minimale belasting voor
het milieu. Uitgangspunt is dat veiligheid en gezondheid altijd belangrijker is dan snelheid en financiën.

Het past in deze tijd om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te verankeren in het certificaat voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Daarnaast besteden wij aandacht aan de bekende onderdelen People, Planet en Profit en aan
de meest relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) beter bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatveranderingen.