Duurzame renovatie van monumentaal gebouw met een industriefunctie

GeelRonitz Bouwgroep BV laat in dit project zien dat een omvangrijke CO2-reductie in de bestaande bouw mogelijk is. Dat ondersteunde de gedachte van ons om de EPV uit te breiden naar renovatie- restauratie concepten met behoud van het bestaand monumentaal vastgoed.

Tezamen met persoonlijk en specialistisch advies heeft GeelRonitz Bouwgroep BV enkele adviesinstrumenten, specifiek ontwikkeld voor monumenten. Deze helpen  om energiebesparingsmaatregelen te kiezen, hun haalbaarheid te toetsen en een beeld te krijgen van de mogelijke besparingen. Zo laten wij zien dat een CO2-reductie in de bestaande bouw altijd mogelijk is!

NS Stations is altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering van haar stationslocaties en is in samenwerking met GeelRonitz Bouwgroep BV de voor- en nadelen uitvoerig tegen het licht gaan houden om zo de beste energiebesparingsmaatregelen te kiezen.

Energielabel

Een energie label is overigens niet verplicht voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Eigenaren kunnen een monument in de verkoop of verhuur doen zonder energielabel.