VvE Engelenburg 1-503 Haarlem- Renovatie buitengevels

Bewonerslogin

Geachte bewoner(s),

Welkom op het bewoners portaal van GeelRonitz Bouwgroep BV.

Allereerst maken wij graag van de gelegenheid gebruik onszelf, de hoofdaannemer die is aangesteld dit project uit te voeren, kort aan u voor te stellen. GeelRonitz Bouwgroep BV (GeelRonitz Bouwgroep) is een veelzijdig, gezond en onafhankelijk bouwbedrijf. Wij hebben een platte niet hiërarchische organisatie waardoor wij kunnen samenwerken en meedenken met onze opdrachtgevers. Hierdoor ligt de focus op klantgericht werken en kunnen wij u, in tijden van verbouwingen en renovaties, ontzorgen. Deze manier van werken heeft geleidt tot een vaste kern van opdrachtgevers, variërend van woningcorporaties, zorginstellingen, VvE’s, beleggingsinstellingen, overheden en onderwijsinstellingen.

In opdracht van uw VvE Engenlenburg en uw beheerder Munnik VvE Beheer zullen wij diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw complex.

Wie en wat u allemaal kan verwachten tijdens deze periode hebben wij in dit informatiepakket nader toegelicht.

Met vriendelijke groet het Bouwteam.

P210272 overzichtfoto

Projectinformatie

Planning

Brievendossier

Heeft u een vraag of een klacht?