Restauratieprofessionals bekijken het door een loep!

Bij de meeste restauratieopdrachten welke wij onder handen krijgen wordt ook bijna altijd geschilderd.

Om te kunnen bepalen welke soort verf in welke kleur nodig is, voert GeelRonitz Bouwgroep in bijna alle gevallen eerst een kleurhistorisch onderzoek uit. Kleurhistorisch onderzoek hoeft niet als vanzelfsprekend tot een reconstructie, restauratie of conservering van een aangetroffen afwerking uit een eerdere periode te leiden.

Historische gelaagdheid

Elk gebouw heeft zijn eigen kleurgeschiedenis, zowel wat betreft het exterieur als het interieur. De kleuren dragen bij aan de architectonische uitstraling en vertellen iets over de verschillende (stijl)perioden van een gebouw. Daarom verdient het aanbeveling om alle aanwezige historische verflagen te behouden. De historische gelaagdheid van een gebouw blijft dan bewaard. Kleur en materiaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk om de kleurhistorisch te onderzoeken delen ter plekke te analyseren in relatie tot hun context. Pas dan kan de relatie met ander kleurgebruik op wanden, vloeren en plafonds duidelijk worden. 

Waarom?

Wij voeren deze onderzoeken uit om het bebouwde verleden in stand te laten.