Voorjaar start renovatie Van Ouds het Raadhuis te Overveen

Op de plek aan het einde van de Zijlweg, waar nu ‘Van Ouds het Raadhuis’ staat, stond in de vijftiende eeuw al een herberg. Hij werd in 1572 door geuzen in brand gestoken en kort daarna herbouwd. Deze herberg, ‘De Swaen’ geheten, was tot in de negentiende eeuw tevens de zetel van het plaatselijk bestuur. In de negentiende eeuw huurde de gemeente Overveen er tot 1845 een ruimte voor de vergaderingen van de gemeenteraad. De naam ‘Van Ouds het Raadhuis’ kwam toen in zwang. Als logement aan de voet van de fraaie Kennemerduinen genoot het een zekere faam. In 1905 is het verbouwd en kreeg het de vorm die het nu nog min of meer heeft.

GeelRonitz Bouwgroep heeft de opdracht gekregen om het pand in oude staat te herstellen. Deze renovatie zal bestaan uit het herstellen van de kozijnen, stucwerk, voegwerk en schilderwerk. In het voorjaar zullen wij aanvangen met de werkzaamheden en zal het pand volledig in de steigers komen te staan.