Uitbreiding Obs De Voorzaan Zaandam
Project: Uitbreiding Obs De Voorzaan
Kenmerken: Nieuwbouw 5 leslokalen en verbouw bestaand pand
OpdrachtgeverGemeente Zaanstad- Scholengroep Zaan Primair
Architect: Architectenburo Cees van Luit
Vorige Volgende