Uitbreiding Obs De Voorzaan Zaandam
Project: Uitbreiding Obs De Voorzaan
Kenmerken: Nieuwbouw 5 leslokalen en verbouw bestaand pand
OpdrachtgeverGemeente Zaanstad- Scholengroep Zaan Primair
Architect: Architectenburo Cees van Luit
Project: Nieuwbouw woonhuis Vlusch Krommenie
Kenmerken: Nieuwbouw casco woning
OpdrachtgeverParticulier
Architect: G&R