#nieuws

Samenwerking Woonopmaat

Woonopmaat maakte met drie aannemers afspraken over het mutatieonderhoud en renovaties van badkamer, keuken en toilet in bewoonde staat. Op 1 juni tekenden wij hiervoor de prestatieovereenkomst met de heren van GeelRonitz Bouwgroep, AC Borst Bouw en Van Lith Bouwbedrijf.Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit? Marco Pieneman, hoofd Dagelijks- en wijkbeheer, licht dit nader toe.

Gezamenlijke afspraken

“De afgelopen maanden zaten we met de drie aannemers om tafel om gezamenlijke afspraken te maken. De afspraken stelden wij met elkaar op en zijn voor iedereen gelijk. Dat geldt voor het proces, de prijs en de prestatie die moet worden geleverd . Het gaat daarbij ook om de tevredenheid van de bewoner,” aldus Marco. Hij licht toe dat een renovatie van de badkamer, keuken of toilet voor een bewoner erg ingrijpend kan zijn. “Na afronding van de werkzaamheden vragen wij dan ook altijd hoe de bewoner de renovatie heeft ervaren. En dit moet uiteraard een voldoende score zijn. We evalueren regelmatig hoe het gaat en sturen bij als dat nodig is.”

Win-win-win voor bewoners, Woonopmaat en de aannemers

“De samenwerking biedt absoluut meerwaarde,” aldus Marco. “In de eerste plaats is het voor onze bewoners fijn om een aannemer in huis te hebben die op de hoogte is van de woning en wat wel/niet kan. Voor ons is het fijn om vaste prijs- en procesafspraken te hebben, dat werkt efficiënt. Voor de aannemer is het fijn om voor de komende periode een bepaalde werkstroom te hebben.” Win-win-win dus.

Werkverdeling

Hoe het werk wordt verdeeld over de drie aannemers? “Dat is een goede vraag! We verdeelden ons bezit in drie gelijkwaardige gebieden, verdeeld over de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. In de praktijk kan het voorkomen dat ene aannemer meer werk heeft dan de andere aannemer. Dit is ‘all-in the game’. Uiteraard monitoren we het wel.”

Waarom drie lokale aannemers?

“We zochten expres de samenwerking met drie aannemers uit de regio,” vertelt Marco. “Hiermee spreiden we het risico van mogelijke belangenverstrengeling en onafhankelijkheid. Dat geldt voor de aannemer en voor ons. Wij willen niet dat een aannemer te afhankelijk wordt van ons. Het past ook bij ons aanbestedingsreglement.”

Wij sluiten ons aan bij dit beleid en zijn blij dat wij, GeelRonitz Bouwgroep, ‘meedoen’ aan deze samenwerking. Wij werken al geruime tijd voor Woonopmaat maar kunnen met deze stap onze opdrachtgever (nog) verder ontzorgen. Kortom; op naar een mooie samenwerking met alle betrokken partijen.